Statushouders hebben door de coronacrisis het afgelopen jaar veel minder (intensieve) begeleiding gekregen bij het zoeken naar werk. In bijna driekwart van de gemeenten waren er minder werkervaringsplekken, stages en vrijwilligersbanen beschikbaar voor statushouders. Dit blijkt uit de monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders 2021.

Deze monitor wordt jaarlijks uitgevoerd door KIS en Divosa. 2021 is het zesde jaar dat de monitor uitkomt.

Vandaag verscheen ook de Jaarrapportage werk, onderwijs en inburgering 2020 op basis van cijfers uit de Divosa Benchmark Statushouders. 

 

Met medewerking van: Tara Jibodh Marlinda van der Hoff Mirjam Konings

Auteur: 
Marjan de Gruijter, Inge Razenberg, Anneke Brock, Martine Maan
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2021