Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2017

Uit de KIS-monitor van 2016 bleek dat gemeenten nog vooral bezig waren met het maken van beleid om recente vluchtelingen naar werk te bemiddelen. De monitor van 2017 laat zien dat gemeenten het afgelopen jaar concrete stappen vooruit hebben gemaakt. 

KIS publicatie
Integratie- en inburgeringsbeleid

Zonder extra ondersteuning bereikt het overgrote deel van vluchtelingen de arbeidsmarkt niet. Gemeenten zetten dan ook actief in op beleid om statushouders richting werk te helpen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat een deel van de vluchtelingen aan het werk kan of een opleiding kan beginnen. Andere nieuwkomers kunnen starten met een activiteit die helpt bij het vinden van een baan, zoals een sollicitatietraining. Of op een andere manier meedoen aan de maatschappij, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk. 

Tijdelijk van aard

Uit de monitor blijkt dat de maatregelen van de gemeenten vaak tijdelijke projecten zijn, afhankelijk van één persoon. Bovendien is een derde van de vluchtelingen nog niet gestart met enige vorm van bemiddeling.

Enquête

Deze rapportage bevat de resultaten van een enquête onder 256 van de 388 Nederlandse gemeenten. Het geeft inzicht in de stand van zaken en welke maatregelen gemeenten hebben genomen de vluchtelingen te ondersteunen.

Bekijk ook de infographic die de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek bundelt of download de KIS-monitor Vluchtelingen aan het werk uit 2016.

Publicatie details

Auteur
Inge Razenberg, Merel Kahmann, Marjan de Gruijter
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2017

Meer informatie?Neem contact op met:

Inge Razenberg

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding