Dit is de derde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’, uitgevoerd door Kennisplatform Integratie & Samenleving in samenwerking met Divosa. Doel van de monitor is om via een online vragenlijst de ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid voor de arbeidstoeleiding van statushouders in kaart te brengen.

We definiëren arbeidstoeleiding als ‘alle stappen richting zo regulier mogelijk werk’. Dat kan direct betaald werk zijn, maar ook een opleiding, sollicitatietraining of een start met vrijwilligerswerk. De monitor uit 2016 is hier te vinden en de monitor uit 2017 vindt u hier.

In grote lijnen zien we dat gemeenten over de hele linie vorderingen maken als het gaat om het aanbieden van passende ondersteuning aan statushouders richting de arbeidsmarkt. Persoonlijk contact en intensieve begeleiding zijn volgens gemeenten de belangrijkste succesfactoren, en maken dat zij de statushouders beter ‘kennen’. Toch zijn de resultaten van de maatregelen nog beperkt. De komende jaren zal de aanpak verder geïntensiveerd en gecontinueerd moeten worden. 

Enquête

In 2018 is driekwart van de Nederlandse gemeenten vertegenwoordigd in de monitor, dat zijn 282 van de 380 gemeenten. Daarnaast hebben we ter verdieping zeven interviews afgenomen met gemeenten. De resultaten geven inzicht in de stand van zaken en resultaten van de maatregelen die gemeenten hebben genomen vluchtelingen te ondersteunen op weg naar werk.

Auteur: 
Inge Razenberg, Merel Kahmann, Marjan de Gruijter, Evelien Damhuis
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2018