Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018

Dit is de derde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’, uitgevoerd door Kennisplatform Inclusief Samenleven in samenwerking met Divosa. Doel van de monitor is om via een online vragenlijst de ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid voor de arbeidstoeleiding van statushouders in kaart te brengen.

KIS publicatie
Integratie- en inburgeringsbeleid

We definiëren arbeidstoeleiding als ‘alle stappen richting zo regulier mogelijk werk’. Dat kan direct betaald werk zijn, maar ook een opleiding, sollicitatietraining of een start met vrijwilligerswerk. 

In grote lijnen zien we dat gemeenten over de hele linie vorderingen maken als het gaat om het aanbieden van passende ondersteuning aan statushouders richting de arbeidsmarkt. Persoonlijk contact en intensieve begeleiding zijn volgens gemeenten de belangrijkste succesfactoren, en maken dat zij de statushouders beter ‘kennen’. Toch zijn de resultaten van de maatregelen nog beperkt. De komende jaren zal de aanpak verder geïntensiveerd en gecontinueerd moeten worden. 

Enquête

In 2018 is driekwart van de Nederlandse gemeenten vertegenwoordigd in de monitor, dat zijn 282 van de 380 gemeenten. Daarnaast hebben we ter verdieping zeven interviews afgenomen met gemeenten. De resultaten geven inzicht in de stand van zaken en resultaten van de maatregelen die gemeenten hebben genomen vluchtelingen te ondersteunen op weg naar werk.

Monitor statushouders jaarlijks terugkerend rapport 

Deze monitor wordt jaarlijks uitgevoerd door KIS en Divosa. 2018 is het derde jaar dat de monitor uitkomt. Bekijk ook de monitor uit 2016 (eerste)2017 (tweede)2019 (vierde)2020 (vijfde)2021 (zesde) en 2022 (zevende).

Publicatie details

Auteur
Inge Razenberg, Merel Kahmann, Marjan de Gruijter, Evelien Damhuis
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2018
ISBN
978-90-5830-902-0
Aantal pagina's
50

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjan de Gruijter

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding