Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2020

Dit is de vijfde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’ uitgevoerd door KIS in samenwerking met Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. 72% van de gemeenten in Nederland hebben dit jaar meegedaan met het onderzoek over de stand van statushouders. Met een online vragenlijst is in kaart gebracht wat gemeenten doen om statushouders naar werk te begeleiden en op welke manieren gemeenten bezig zijn zich voor te bereiden op de invoering van de nieuwe Wet inburgering in juli 2021.

KIS publicatie
Diversiteitsbeleid

Steeds meer gemeenten zetten – al dan niet beproefde – maatregelen in om statushouders naar werk te begeleiden. Zo werken in 85% van de gemeenten zogenaamde dedicated klantmanagers, die specifiek voor statushouders worden ingezet. En waar in 2016 52% van de gemeenten duale trajecten aanbood waarin werken en leren wordt gecombineerd, is dat in 2020 opgelopen tot 83%. Gemeenten krijgen in de nieuwe wet de regie op het proces van inburgering. Gemeenten verwachten dat zij daarmee meer mogelijkheden krijgen om statushouders naar werk te begeleiden.

Wet Inburgering 2022: zo gaat het werken!

Monitor statushouders jaarlijks terugkerend rapport 

Bekijk ook de monitor uit 2016 (eerste)2017 (tweede), 2018 (derde) en 2019 (vierde).

 

Publicatie details

Auteur
Inge Razenberg; Marjan de Gruijter
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2020
ISBN
978-94-6409-035-2
Aantal pagina's
73

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjan de Gruijter

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding