Naar een signaleringsinstrument voor de voedingsbodem van radicalisering in wijken

Geradicaliseerde jongeren zorgen al enkele jaren voor hoofdbrekens bij nationale en lokale overheden, hulpverleningsprofessionals, ouders en andere betrokkenen. De vraag die altijd de boventoon voert is: hoe kunnen we radicalisering voorkomen? Binnen dit onderzoek is een instrument ontwikkeld dat de risicofactoren signaleert die gezamenlijk een voedingsbodem voor radicalisering kunnen vormen.

KIS publicatie
Polarisatie en verbinding

De risicofactoren zijn bijvoorbeeld gezinsproblematiek, gevoelens van achterstelling en weinig religieuze weerbaarheid. Het signaleringsinstrument kan met name voor gemeenten informatie opleveren waarmee focus kan worden gebracht in (preventief) beleid, beleid onderbouwen en biedt informatie waarmee het gesprek aan kan worden gegaan met bewoners en jongeren in wijken. Het ontwikkelde instrument is getest in een pilot in twee Amsterdamse wijken. Dit leverde veel interessante informatie op. Tegelijkertijd kwamen er enkele verbeterpunten van het instrument naar voren. In 2016 zal het instrument doorontwikkeld worden.

Publicatie details

Auteur
Jolijn Broekhuizen, Freek Hermens, Maaike van Kapel, Ron van Wonderen
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2016

Meer informatie?Neem contact op met:

Ron van Wonderen

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding