De inzet van verhalen in de lobby om de meerderheid ergens van te overtuigen, werkt beter dan statistieken. Hoe persoonlijker het verhaal hoe beter. In dit rapport laten we zien onder welke omstandigheden verhalen het beste werken.

We beantwoorden in het rapport de volgende onderzoeksvraag:

  • Draagt het overtuigen van beleidsmakers door het delen van narratieven vanuit het perspectief van de minderheidsgroep tot verandering in beleid? Zo ja, onder welke omstandigheden?
Auteur: 
Zsuzsa Kovács
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2019