Nauwe banden, meer effect?

Stichting Urgente Noden Nederland (SUN Nederland) biedt met 26 noodhulpbureaus verspreid over het land financiële hulp aan mensen die in urgente nood verkeren. Naast hen bestaan er ook veel christelijke en islamitische organisaties die deze hulp bieden. Zijn er kansen voor samenwerking? KIS onderzocht het.

KIS publicatie
Religie

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek leefden in 2020 ruim 900 duizend huishoudens in Nederland onder de armoedegrens. Hoewel armoedecijfers de afgelopen jaren dalen, blijkt uit recent onderzoek dat armoede in Nederland de komende jaren waarschijnlijk weer zal toe zal nemen. Het CBS stelt dat mensen met een migratieachtergrond een grotere kans maken om in armoede te belanden. Stichting Urgente Noden Nederland signaleert ook dat onder de aanvragen voor noodhulp die bij de noodhulpbureaus binnenkomen relatief veel aanvragen voor mensen met een migratieachtergrond zitten.

KIS onderzocht voor de stichting wat de mogelijkheden zijn om samen te werken met islamitische en christelijke organisaties van mensen met een migratieachtergrond. Binnen deze gemeenschappen wordt namelijk vaak directe, informele hulpverlening geboden aan mensen die in armoede leven, schulden hebben of met urgente financiële nood te maken hebben. Door meer samen te werken zouden armoede, schulden en urgente noden nog effectiever aangepakt kunnen worden.

Publicatie details

Auteur
Inti Soeterik, Jeroen Vlug, Ahmed Hamdi, Ruth Yohannes, Donya Yassine
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2022

Meer informatie?Neem contact op met:

Inti Soeterik

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06 554 02 765
Afbeelding