Nieuwe methodiek rond levensverhalen LHBT’ers met vluchtelingenachtergrond

Voor vluchtelingen uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is, kan het lastig zijn om tijdens de asielprocedure en bij hulpverleners open en gedetailleerd hun verhaal te vertellen. Om LHBT’ers met een vluchtelingenachtergrond hierin te ondersteunen, ontwikkelde KIS een nieuwe methodiek voor vrijwilligers en (sociaal) professionals.

KIS publicatie
Vluchtelingen

De methodiek is gebaseerd op praktijkgericht onderzoek. Op basis van ervarings- en praktijkkennis beoogt deze publicatie vooral inzichtelijk te maken hoe de methodiek eruit ziet en wat belangrijke aandachtspunten zijn in de toepassing ervan. Het is wenselijk dat de toepassing van de methodiek in de toekomst geëvalueerd wordt op zowel mogelijke positieve als negatieve effecten. Dergelijk onderzoek kan benut worden om de methodiek daar waar nodig te verbeteren.

De methodiek is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die werken met vluchtelingen, waaronder medewerkers en vrijwilligers van belangenorganisaties, migrantenzelforganisaties, COA, Ggz en maatschappelijk werk. Ook advocaten hebben baat bij een samenhangend verslag over de levensloop van hun cliënt. Er staan lessen in die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan benutten voor het gehoor.

De publicatie is herzien in 2019.

Publicatie details

Auteur
Jurriaan Omlo, Jolanda Elferink
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2019

Meer informatie?Neem contact op met:

Hans Bellaart

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-40082873
Afbeelding