In 2019 heeft KIS in drie gemeenten onderzoek gedaan hoe vrouwelijke statushouders beter begeleid kunnen worden richting de arbeidsmarkt en hen ondersteuning geboden bij het ontwikkelen van een meer sensitief beleid en praktijk. De ervaringen die hierbij zijn opgedaan, zijn in deze handreiking gebundeld in zes veelgestelde vragen, geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk en verhalen van nieuwkomers zelf.

KIS wil hiermee gemeenten inspireren en uitdagen om gelijke kansen te creëren voor vrouwelijke vluchtelingen, passend bij hun wensen en mogelijkheden. Ook biedt deze handreiking aanknopingspunten voor maatschappelijke organisaties, die bijvoorbeeld arbeidstoeleidingstrajecten aanbieden die worden ingekocht door gemeenten.

In de handreiking beantwoorden we de volgende vragen:

  • Hoe krijgen vrouwelijke statushouders een passend traject aangeboden?    
  • Hoe begeleid je vrouwelijke statushouders bij alle (tussen)stappen naar werk?    
  • Hoe zet je in op empowerment?    
  • Hoe werk je cultuur- en gendersensitief?    
  • Hoe enthousiasmeer je werkgevers om vrouwelijke statushouders in dienst te nemen?
  • Hoe faciliteer je duurzame uitstroom?

 

Auteur: 
Joline Verloove, Susan de Vries
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2020