De rechtbank Amsterdam streeft naar culturele diversiteit onder haar medewerkers van het juridisch personeel. Dit is echter geen makkelijke opgave - dat geldt voor vele organisaties. Het Verwey-Jonker Instituut/Kennisplatform Integratie & Samenleving ging in gesprek met medewerkers van de rechtbank. Hoe denken zij over de diversiteit binnen hun organisatie?

De wil om tot een diverser personeelsbestand te komen is aanwezig, zo bleek. Bijna alle medewerkers die wij spraken, benoemen het belang hiervan. Als er meerdere achtergronden vertegenwoordigd zijn onder het juridisch personeel, vergroot dit de herkenbaarheid en de legitimiteit van het recht voor alle bevolkingsgroepen. Ook verrijkt een variatie aan achtergronden de kwaliteit van de rechtspraak.

Een voortrekkersgroep binnen de rechtbank zet zich al in voor meer diversiteit. Hierin worden ze gesteund door het bestuur. Dit onderzoek heeft tot doel bij te dragen aan deze ontwikkeling richting meer diversiteit. In het rapport zetten wij op een rijtje welke belemmeringen er bestaan in dit proces, en doen wij een aantal aanbevelingen om de diversiteit van de rechtbank te vergroten.

Auteur: 
Hans Boutellier, Inge Razenberg, Suzan de Winter-Koçak
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2018