Publicatie

Onderzoeksinstrument 'Zicht op radicalisering'

Een evaluatie van de enquête gericht op jongeren

Publicatie - 15 november 2018

In 2015 en 2016 ontwikkelde KIS een onderzoeksinstrument voor gemeenten om de voedingsbodem voor radicalisering vanuit gewelddadig jihadisme en rechts-extremisme te meten. Een onderdeel van dit instrument is een vragenlijst die onder jongeren wordt afgenomen. KIS evalueerde deze vragenlijst en het afnemen ervan.

In deze rapportage beschrijven we het effect dat de afname van de vragenlijst op leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft. Ook beschrijven we in hoeverre de vragenlijst betrouwbaar en valide is en wat de beste randvoorwaarden en omstandigheden voor het afnemen van de vragenlijst zijn. De verbeterpunten die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen, zijn reeds in het instrument doorgevoerd. Vanaf nu is er voor gemeenten een kwantitatief onderzoeksinstrument beschikbaar om op een betrouwbare manier de voedingsbodem voor extremisme onder jongeren in kaart te brengen. 

Auteur: 
Jolijn Broekhuizen, Maaike van Kapel, Rozetta Meijer
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2018

Contactpersoon

  rmeijer@verwey-jonker.nl
  030-2303 225
  mvankapel@verwey-jonker.nl
  030-2303 278