Onderzoeksinstrument 'Zicht op radicalisering'

In 2015 en 2016 ontwikkelde KIS een onderzoeksinstrument voor gemeenten om de voedingsbodem voor radicalisering vanuit gewelddadig jihadisme en rechts-extremisme te meten. Een onderdeel van dit instrument is een vragenlijst die onder jongeren wordt afgenomen. KIS evalueerde deze vragenlijst en het afnemen ervan.

KIS publicatie
Polarisatie en verbinding

In deze rapportage beschrijven we het effect dat de afname van de vragenlijst op leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft. Ook beschrijven we in hoeverre de vragenlijst betrouwbaar en valide is en wat de beste randvoorwaarden en omstandigheden voor het afnemen van de vragenlijst zijn. De verbeterpunten die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen, zijn reeds in het instrument doorgevoerd. Vanaf nu is er voor gemeenten een kwantitatief onderzoeksinstrument beschikbaar om op een betrouwbare manier de voedingsbodem voor extremisme onder jongeren in kaart te brengen. 

Publicatie details

Auteur
Jolijn Broekhuizen, Maaike van Kapel, Rozetta Meijer
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2018

Meer informatie?Neem contact op met:

Rozetta Meijer

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding