Ervaren wijkagenten, jongerenwerkers, vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties en zelforganisaties vormen van discriminatie, polarisatie en radicalisering? En in welke mate? Dezelfde vragen zijn aan bijna 3.000 jongeren gesteld. In deze publicatie zijn de resultaten gebundeld.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het landelijk actieplan polarisatie en radicalisering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Onder regie van het bureau Regionale Veiligheidsstrategie heeft het onderzoeksbureau A.G. Advies in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut de uitvoering van het onderzoek verzorgd.

Auteur: 
Amy-Jane Gielen, Ron van Wonderen, Niels Hermens
Uitgever: 
A.G. Advies
Verwey-Jonker Instituut
Jaar uitgave: 
2012