Openlijk en onomwonden racisme (‘blatant racism’) is nog weinig onderzocht in Nederland. In deze literatuurstudie verkennen we de kenmerken van openlijk en onomwonden racisme. Wat is het, wat zijn de motieven van plegers en wat typeert hen? Door wie of wat worden zij beïnvloed? Wat zijn mogelijke aanpakken om openlijk racisme te verminderen, en hoe kunnen beleidsmakers en professionals in het veld, die zich richten op de aanpak van discriminatie, hier concreet mee aan de slag?

Naast het literatuuronderzoek heeft KIS kwalitatief onderzoek gedaan. Hiervoor zijn vijftien personen geïnterviewd die zich openlijk en duidelijk negatief uiten over mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond en/of mensen van kleur.

In een longread leggen we de uitkomsten van de beide onderzoeken naast elkaar en zoeken we verklaringen voor het openlijke racisme van de respondenten en doen we aanbevelingen voor verder onderzoek en de praktijk.

Download longread

 

Auteur: 
Hanneke Felten, Ron van Wonderen, Mellouki Cadat-Lampe, Jasper van de Kamp
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2021