Het afwijzen van discriminatie en het bevorderen van verdraagzaamheid, begrip en respect voor elkaar is een belangrijk onderdeel voor goed (burgerschaps)onderwijs. Waarschijnlijk doet jouw school al van alles op dit thema zoals gastlessen of ouderavonden hierover. Maar hoe kun je als school dit thema meer expliciet vormgeven? Hoe geef je het thema discriminatie de aandacht die het verdient en neem je expliciet stelling voor gelijk(waardig)heid? Hoe koppel je het aan andere thema’s binnen de school?

KIS presenteert in samenwerking met Stichting School & Veiligheid een handzame tool. Daarmee kun je een duidelijke aanpak formuleren op antidiscriminatie en die aanpak uitvoeren. De tool bestaat uit een stappenplan en twee bijlagen: een overzicht van leermiddelen en een checklist.

 

 

Auteur: 
Hanneke Felten, René Broekroelofs i.s.m. Stichting School & Veiligheid
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2021