Kwetsbare gezinnen, veelal met een migratieachtergrond, kampen relatief vaak met opvoedingsproblemen. Hulp zoeken bij de reguliere opvoedingsondersteuning gebeurt niet zo snel. Tussenkomst van intermediairs uit eigen kring werkt sterk drempelverlagend, maar hoe organiseer je dat?

Deze publicatie doet verslag van een pilotproject dat FORUM uitvoerde in vijf middelgrote gemeenten. Doel was steeds de vorming van een duurzaam samenwerkingsverband tussen jeugdvoorzieningen en migrantenorganisaties. Niet gemakkelijk, maar wel uiterst lonend. Vrijwillige intermediairs van migrantenorganisaties volgden een training, gingen in gesprek met hun achterban over het nut van opvoedingsondersteuning en met professionals om samen de reguliere werkwijze te verbeteren. De effecten waren direct merkbaar: migrantengezinnen komen hierdoor sneller over de drempel.

Opvoeden doen we samen geeft tal van praktische tips en kant-en-klare hulpmiddelen om de samenwerking stap voor stap op te bouwen, valkuilen te vermijden en de werelden van jeugdhulpverlening en migrantenorganisaties duurzaam tot elkaar te brengen. Dat past goed in de trend om de eigen kracht van gezinnen en hun netwerken te mobiliseren en de grote vraag naar specialistische zorg te verminderen. Een must voor elke gemeente en instantie die wil investeren in effectieve, laagdrempelige opvoedingsondersteuning.

Auteur: 
Hans Bellaart
Uitgever: 
FORUM
Jaar uitgave: 
2013