Twee scholen in Schiedam vroegen Kennisplatform Inclusief Samenleven in 2015 hoe zij de ouderbetrokkenheid van nieuwkomers uit Midden- en Oost-Europa en vluchtelingengroepen kunnen vergroten. De scholen streven vooral naar versterking van de onderwijsondersteuning van ouders thuis. 

Hoewel de scholen al veel goede initiatieven blijken te ondernemen, is er ook ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld door activiteiten gezamenlijk op te pakken, zoals de ontwikkeling van een aanpak om beter contact met ouders te krijgen. Ook kunnen de aanwijzingen aan ouders om hun kinderen thuis te ondersteunen soms concreter en meer afgestemd worden op hun mogelijkheden.

Dit rapport geeft voorbeelden hoe scholen ouderbetrokkenheid vorm kunnen geven bij nieuwkomers. Daarnaast biedt het relevante aanbevelingen voor alle scholen die met deze groepen te maken hebben. 

Auteur: 
Annet Hermans
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2016