De werkloosheid onder jongeren van niet-westerse herkomst is veel hoger dan de gemiddelde werkloosheid onder alle jongeren. De oorzaak ligt voor een deel ook in de negatieve beeldvorming onder werkgevers over migrantenjongeren, zo blijkt uit eerder onderzoek. Kennisplatform Inclusief Samenleven onderzocht op basis van literatuuronderzoek of kennismaking tussen werkgevers en migrantenjongeren deze vooroordelen vermindert.

Volgens het onderzoek is het aannemelijk dat het organiseren van persoonlijk contact tussen werkgevers en migrantenjongeren leidt tot een afname van vooroordelen bij werkgevers. Het is wel van belang dat tijdens de ontmoeting de juiste omstandigheden worden gecreëerd. Deze publicatie geeft u onder andere aanbevelingen hoe deze ontmoetingen er idealiter in de praktijk uit zouden moeten zien.

Jeugdwerkloosheid

De werkloosheid onder migrantenjongeren is veel hoger dan de gemiddelde werkloosheid onder alle jongeren. Zo was van de jonge autochtonen (tussen 15 en 25 jaar) in 2014 10% werkloos, terwijl dat onder Marokkaans-Nederlandse jongeren 28% was, onder Turks-Nederlandse jongeren 25% en onder Surinaams-Nederlandse jongeren 26%.

Auteur: 
Jan Willem van de Maat
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2016