Participatieprofielen vrouwen met een migratieachtergrond

Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) heeft drie participatieprofie­len samengesteld over diverse groepen vrouwen met een migratieachter­grond. In deze profielen staat feitelijke informatie voor gemeenten en hun ketenpartners die beleid en uitvoering van arbeidsmarkttoeleiding en re-inte­gratie van deze vrouwen willen (door)ontwikkelen. We hebben drie profielen ontwikkeld: vrouwelijke gezinsmigranten, statushouders en oudkomers.

KIS publicatie
Integratie- en inburgeringsbeleid

Vrouwen met een migratieachtergrond (die recent naar Nederland zijn gekomen), hebben een ongunstige positie op de arbeidsmarkt. Van de niet-westerse vrouwelijke nieuwkomers, waaronder statushouders en gezinsmigranten die maximaal vijf jaar in Nederland zijn, werkt iets minder dan een kwart. En de helft van de niet-westerse vrouwelijke oudkomers (langer dan 5 jaar in Nederland) heeft betaald werk.

Naast economische afhankelijkheid is een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt ook in relatie tot integratie en participatie problematisch. Werk, en werken blijken van groot belang voor het (beter) leren van de taal, het opbouwen van een (sociaal) netwerk en het verwerven van een volwaardige plek in de samenleving.

Belemmeringen én kansen bij arbeidsparticipatie doen zich voor op de volgende terreinen: persoonlijke kenmerken en vaardigheden, het sociaal netwerk, de vraagzijde van de arbeidsmarkt en de gemeentelijke ondersteuning. Bijzonder bij vrouwen die recent naar Nederland zijn gekomen, is dat zij mogelijk extra uitdagingen ervaren, die te maken hebben met de migratie naar Nederland, zoals de taal, het niet goed aansluiten van opleiding(sniveau), of het ontbreken van een oriëntatie op betaald werk.

Voor gemeenten en hun ketenpartners die beleid en uitvoering van arbeidsmarkttoeleiding en re-integratie van vrouwen met een migratieachtergrond willen (door)ontwikkelen maakte Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) drie participatieprofielen van diverse groepen vrouwen met een migratieachtergrond.

Download de losse participatieprofielen:

Participatieprofiel gezinsmigranten

Participatieprofiel oudkomers  

Participatieprofiel statushouders

Download de complete publicatie:

Publicatie details

Titel
Participatieprofielen vrouwen met een migratieachtergrond
Auteur
Kennisplatform Integratie en Samenleving
Jaar van uitgave
2021
Aantal pagina's
34

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjan de Gruijter

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding

Joline Verloove

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892239
Afbeelding