Publicatie

Pleegzorg op maat

Werving en binding van islamitische pleegouders

Publicatie - 22 oktober 2018

De pleegzorg kampt met een tekort aan pleegouders, waaronder pleegouders met een migratieachtergrond. Hierdoor kunnen kinderen met een islamitische achtergrond vaak niet passend geplaatst worden. Het Verwey-Jonker Instituut/Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht wat effectieve manieren zijn om islamitische pleegouders te werven, trainen en begeleiden.

Dit rapport geeft inzicht in de verschillende perspectieven van pleegzorginstellingen, intermediairs en (aspirant-)pleegouders en biedt aanknopingspunten voor beleid en praktijk. Op basis van ons onderzoek doen we een aantal aanbevelingen voor de werving en begeleiding van islamitische pleegouders. 

Voor pleegzorgorganisaties bieden wij een handreiking aan, met daarin concrete tips voor het werven, begeleiden, screenen en trainen van islamitische pleegouders. Deze vindt u hier. Lees hier ook een korte samenvatting van het rapport. In 2015 deed KIS al onderzoek naar de rol van etniciteit, cultuur en religie in de pleegzorg. Lees deze publicatie hier

Auteur: 
Mehmet Day
Uitgever: 
Verwey-Jonker Instituut
Jaar uitgave: 
2018
Trefwoorden: