In 2004 is Polen tot de EU toegetreden en sinds mei 2007 mogen Poolse arbeidsmigranten in Nederland arbeid verrichten zonder dat ze een werkvergunning nodig hebben. Sindsdien kreeg Nederland te maken met een sterke toename van het aantal arbeidsmigranten uit Polen.

Deze groep arbeidsmigranten is inmiddels al een langere periode in Nederland aanwezig. De ervaringen van de Poolse migranten schetsen een beeld van hoe het andere arbeidsmigranten mogelijk zal vergaan en welke factoren daarbij een rol spelen.

Deze publicatie heeft een focus op de behoefte aan informatie of hulp. Het rapport is gebaseerd op vijfentwintig interviews met Poolse arbeidsmigranten die omtrent of na ingang van de vrije EU-toegang voor Polen naar Nederland zijn gekomen. Onderwerpen die aan bod komen zijn achtereenvolgens migratie, werk, wonen, familierelaties en contacten met Nederlanders. Ten slotte volgt een overzicht van wat zijzelf als belangrijkste aandachtspunten noemen.

Lees ook het interview met onderzoeker Suzanne Wolf naar aanleiding van dit rapport.

Auteur: 
Suzanne Wolf
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2015