Poolse en Bulgaarse ouders en kinderen in Nederland

De afgelopen jaren is vaker onderzoek uitgevoerd naar de problemen waar gezinnen uit Midden- en Oost-Europa in Nederland tegenaan lopen. Daarin kwamen de vrijwilligers, die juist zo dichtbij deze gezinnen staan, echter niet aan het woord. Kennisplatform Inclusief Samenleven vroeg ze naar hun mening.

KIS publicatie
Europese arbeidsmigranten

Gezinnen afkomstig uit Midden- en Oost-Europa lopen in Nederland tegen een aantal zaken aan. Zoals hoe ze de opvang van de jonge kinderen na school organiseren. Uit de eerder uitgevoerde studies kon echter niet worden afgeleid welke zaken het meest aandacht nodig hadden. Daarom sprak Kennisplatform Inclusief Samenleven met vrijwilligers die dicht bij ouders en kinderen afkomstig uit Polen en Bulgarije staan. Zij benoemden via een enquête en in een groepsbijeenkomst een aantal thema’s waarvoor deze gezinnen de meeste steun konden gebruiken.

Het blijkt dat gezinnen het meest geholpen zijn met goede informatie over het onderwijssysteem. De contacten die het Centrum voor Jeugd en Gezin of wijkteams, scholen en eigen taalvoorzieningen met deze gezinnen hebben, kunnen daarvoor beter worden benut. Ook is het belangrijk dat ouders de Nederlandse taal leren. Dat vergemakkelijkt communicatie over het leven in Nederland en het opvoeden en opgroeien van hun kinderen.

De vrijwilligers geven verschillende adviezen over hoe het aanbod van taallessen ouders het beste kan bereiken. Verder laat het onderzoek zien dat ook leerkrachten soms meer kennis of vaardigheden nodig hebben om deze ouders en kinderen te kunnen helpen. In het rapport staat waaraan het schort en wat daar tegen gedaan kan worden.

Publicatie details

Auteur
Marjolijn Distelbrink, Mehmet Day, Gusta Wachter
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2016

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjolijn Distelbrink

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding