Rainbows & refugees

Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) kunnen te maken krijgen met discriminatie en geweld vanwege hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. De Nederlandse overheid voert al jaren een LHBT-emancipatiebeleid. Vluchtelingen zouden ook les moeten krijgen over LHBT, zo vindt minister Bussemaker van het ministerie van OCW. Kennisplatform Inclusief Samenleven onderzocht wat werkt bij het vergroten van de acceptatie van LHBT onder vluchtelingen.

KIS publicatie
Vluchtelingen

Uit het onderzoek blijkt dat interventies om LHBT-acceptatie onder vluchtelingen te vergroten soms niet of zelfs averechts kunnen werken. Dat betekent dat de houding onder deze groep eerder negatiever dan positiever wordt. Daarom is het essentieel dat gemeenten, die de voorlichtingen vaak organiseren, goed nadenken over de manier waarop ze voorlichting voor asielzoekers organiseren.

In het rapport worden meerdere methoden onder de loep genomen en de do's en don'ts voor de voorlichting op een rij gezet.

Het onderzoek steunt op twee pijlers: wetenschappelijke empirische literatuur en tips van professionals en deskundigen die tijdens een expertmeeting zijn verzameld.

Publicatie details

Auteur
Hanneke Felten
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2016

Meer informatie?Neem contact op met:

Hanneke Felten

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892110
Afbeelding