Reageren op radicalisering

Aan welke voorwaarden voldoet een goede training over radicalisering? En waar moet je op letten als je een opleidingsbureau in de arm wilt nemen? Deze brochure beschrijft trainingsmodellen en biedt een praktisch kader.

KIS publicatie
Polarisatie en verbinding

Het overzicht van aandachtspunten is door een gemeente allereerst vooraf te gebruiken; om een keuze te maken. Ook tijdens en na een training kan dit ‘kader voor afweging’ bruikbaar zijn, bijvoorbeeld om een vinger aan de pols te houden of als leidraad bij een evaluatie. Het overzicht is verdeeld in een aantal categorieën: leerdoelen, leerstof, werkvormen, trainer(s) en organisatie. Dit is een hulpmiddel om de kernvraag te beantwoorden wat men wil bereiken met trainingen radicalisering voor professionals en op welke manier.

De inhoud van deze brochure is gebaseerd op een evaluatieonderzoek naar trainingen radicalisering voor Amsterdamse professionals, dat door FORUM en het Verwey-Jonker Instituut is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Publicatie details

Auteur
FORUM
Uitgever
FORUM
Jaar van uitgave
2009