Recente EU-migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa aan het woord

EU-migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa lukt het vaak wel een bestaan op te bouwen in Nederland. De meerderheid is dan ook positief over hun leefsituatie. Toch ervaart het merendeel problemen op met name het gebied van werk, huisvesting en taal. Daarnaast blijkt het voor EU-migranten lastig om betrouwbare informatie te vinden of te krijgen over praktische zaken zoals huisvesting, arbeid(svoorwaarden), taallessen en de regels in Nederland.

KIS publicatie
Europese arbeidsmigranten

Dit rapport gaat over de komst en het verblijf in Nederland van recente EU-migranten uit Midden-, Oost-, en Zuid-Europa. In deze rapportage belichten we het perspectief van EU-migranten zelf. Welke informatie- en ondersteuningsbehoefte hebben zij en wat kunnen gemeenten en andere instanties doen om hen op weg te helpen in Nederland?

In focusgroepen gingen de onderzoekers in gesprek met EU-migranten over de kwesties die hen bezighouden. Een aantal vragen komen bij alle EU-migranten naar voren, maar natuurlijk is sprake van diversiteit, tussen en binnen groepen EU-migranten vanuit verschillende herkomstlanden. De overeenkomsten en de verschillen komen in dit rapport aan bod.

Publicatie details

Auteur
Inge Razenberg, Betty Noordhuizen, Marjan de Gruijter
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2015
Aantal pagina's
37

Meer informatie?Neem contact op met:

Betty Noordhuizen

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303211
Afbeelding

Inge Razenberg

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding