Samenleven in een superdiverse buurt: gesprekken met bewoners in Diemen

Nederland is uitgegroeid tot een dynamische migratiesamenleving met een ongekende culturele diversiteit. Toegenomen diversiteit kan het samenleven in wijken en buurten ingewikkelder maken. Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) wil bijdragen aan een pluriforme en stabiele samenleving en onderzocht daarom in gemeente Diemen hoe inwoners het samenleven in superdiversiteit ervaren. 

KIS publicatie
Diversiteitsbeleid
Mladen Pikulić

Dit onderzoek is uitgevoerd in twee buurten in de gemeente Diemen: Diemen-Zuid en Holland Park. Diemen staat in de top 5 van meest diverse Nederlandse gemeenten en de afgelopen jaren groeide de diversiteit er relatief snel. Om te onderzoeken hoe inwoners het samenleven in een superdiverse buurt ervaren, gingen we in gesprek met inwoners van de superdiverse wijken Diemen-Zuid en Holland Park in gesprek. Wat zijn hun ervaringen? Hoe krijgen sociale bindingen in de buurt gestalte en welke plekken en voorzieningen zijn daarbij belangrijk?

Het onderzoek laat zien dat de geïnterviewde Diemenaren het samenleven in een superdiverse buurt ondergaan met een gevoel van vanzelfsprekendheid, dat eerder gepaard gaat met onverschilligheid dan met gevoelens van onveiligheid of angst voor versplintering. Het merendeel voelt zich thuis in de buurt en er zijn beperkt aanwijzingen gevonden van sociale spanningen, discriminatie- of uitsluitingspatronen. Het rapport reikt vijf aanknopingspunten aan om het respectvol samenleven te bevorderen in buurten met een grote etnisch-culturele verscheidenheid.

Publicatie details

Titel
Samenleven in een superdiverse buurt
Auteur
Matthijs Uyterlinde, Maxime van de Gevel, Anneke Brock, Joline Verloove en Esra van Koolwijk
Uitgever
KIS
Jaar van uitgave
2024
ISBN
978-94-6409-309-4
Aantal pagina's
54

Meer informatie?Neem contact op met:

Anneke Brock

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06 34738589
Afbeelding