Na de transformatie van de zorg voor jeugd willen veel gemeenten investeren in het bouwen aan duurzame verbindingen tussen de wijkteams jeugd, Centra voor Jeugd en Gezin en informele partijen in de wijk die actief zijn rondom opvoeding. Maar, hoe geef je deze verbinding vorm?

Vrijwilligersorganisaties – waaronder migrantenzelforganisaties (MZO’s) - kunnen een cruciale rol spelen in het ondersteunen van ouders. Hierbij kan het gaan om migrantenouders of andere ouders die de weg naar opvoedondersteuning niet weten te vinden. Bijvoorbeeld in het verbreden van hun opvoedkapitaal en het verbinden van deze ouders met de beschikbare voorzieningen op het gebied van opgroeien en opvoeden.

Kennisplatform Inclusief Samenleven heeft een toolkit ontwikkeld die organisaties kunnen gebruiken om een brug te slaan tussen formele en informele opvoedondersteuners. Hoe kunnen zij elkaar versterken en bovenal hoe verbind je deze groepen?

De toolkit bestaat uit een PowerPoint, een handreiking voor de bijeenkomstleider en hand-outs voor de deelnemers. De PowerPoint is hieronder te downloaden. Daarnaast is er een drietal brochures, voor zowel de formele als de informele werkers en de gemeente.

Auteur: 
Marjolijn Distelbrink, Elena Ponzoni
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2017