Schooladvies: tips voor ouders en onderwijsprofessionals

Het is voor ouders een grote stap als hun kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat. Welk schooladvies zal hun kind krijgen? Onduidelijkheden en vermoedens van vooroordelen en onderadvisering kunnen snel ontstaan, zeker bij ouders met een migratieachtergrond. Deze handreiking geeft tips voor ouders en onderwijsprofessionals.

KIS publicatie
Onderwijs

Goede communicatie tussen ouders en onderwijsprofessionals is cruciaal als het gaat om het schooladvies. In de handreiking geven we zowel aan ouders als onderwijsprofessionals tips om dit goed te laten verlopen.

Voor ouders is het belangrijk helder te hebben hoe het schooladvies tot stand komt, en ook te weten wat ze zelf kunnen doen voor een passend schooladvies. Aan de orde komt ook wat je als ouder kan doen als je onderadvisering vermoedt, of als je het niet eens bent met het schooladvies.

Voor onderwijsprofessionals kan het lastig zijn om het gesprek over het schooladvies aan te gaan. Hoe ga je goed met ouders in gesprek en neem je angsten voor onderadvisering weg? Vertrouwen, duidelijke taal en heldere verwachtingen zijn hierin cruciaal. In de handreiking gaan we in op wat je kan doen om het proces rond het schooladvies en het gesprek daarover goed te laten verlopen.

Verder lezen? Zie ook de KIS publicatie 'Is het schooladvies gekleurd', waarop de tips in deze handreiking mede zijn gebaseerd.

Publicatie details

Auteur
Maaike van Rooijen, Jessica Maas
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2020