KIS ontwikkelde een spel dat gemeenten en andere organisaties helpt in het maken van afwegingen in de arbeidstoeleiding van statushouders. Aan de hand van dit spel kunnen professionals die een rol spelen bij arbeidstoeleiding het gesprek aangaan en tot passende keuzes komen. 

We definieerden negen spanningsvelden waarbinnen klantmanagers, samen met andere belanghebbenden, afwegingen maken. Zoals hoe kunnen verschillende partijen samenwerken bij de arbeidstoeleiding van statushouders? Of hoe combineer je inburgering en werk?

Als je, in uitvoering of beleid, een rol speelt bij de arbeidstoeleiding van statushouders, is het van belang inzicht te krijgen in deze spanningsvelden en hoe andere belanghebbenden deze ervaren. Dit spel helpt je om je te verdiepen in vraagstukken rond arbeidstoeleiding en hierover in gesprek te gaan. Zo ontstaat de mogelijkheid om alleen of samen tot passende keuzes en acties te komen.

Speel het spel

Het spel bestaat uit een spelbord, toelichting en beschrijving van de negen spanningsvelden. Door op de naam van het spanningsveld te klikken kun je de beschrijving van het desbetreffende spanningsveld lezen. 

 spelbord 
 toelichting   

Printversie

Er is ook een printversie van de spelonderdelen. Het spelbord in A4 en A3, de toelichting en de beschrijving van alle spanningsvelden zijn te downloaden via onderstaande buttons. 

 

Auteur: 
Lineke van Hal, Martha Talma, Marlinda van der Hoff, Bora Avric, met medewerking van Maxime Yenga
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2019