Staalkaart EU-migranten

Gemeenten die aan de slag willen met het bevorderen van integratie van EU-migranten, kunnen deze publicatie gebruiken ter informatie en inspiratie voor het ontwikkelen van integratiebeleid. De Staalkaart EU-migranten biedt goede voorbeelden op het gebied van registratie, informatie, taal, werk, samenleven en opvoeding.

KIS publicatie
Europese arbeidsmigranten

Kennisplatform Inclusief Samenleven ontwikkelde deze staalkaart voor gemeentelijk beleid gericht op intergratie van EU-migranten. Binnen de staalkaart is er gebruik gemaakt van goede voorbeelden van gemeenten die actief bezig zijn met integratiebeleid voor EU-migranten. Dit zijn onder meer gemeente Amsterdam, gemeente Westland, gemeente Peel en Maas en gemeente Eindhoven. De staalkaart is bedoeld als inspiratiebron: om te informeren, concrete voorbeelden te verspreiden, input te geven voor nieuwe initiatieven op lokaal niveau en te enthousiasmeren. Ook willen we met deze staalkaart de uitwisseling van ervaringen en ideeën tussen gemeenten faciliteren. Waar mogelijk geven we bij de voorbeelden ook de contactinformatie van de betrokken organisatie of medewerker.

Uit een eerdere publicatie van Kennisplatform Inclusief Samenleven bleek dat ongeveer 70 procent van de gemeenten waar EU-migranten wonen, knelpunten ervaart met betrekking tot deze doelgroep. Desondanks heeft ongeveer 60 procent van hen geen gericht beleid voor deze doelgroep. Dit terwijl gemeenten het, wederom volgens de enquête, wel als hun taak beschouwden om EU-migranten te ondersteunen zodat zij succesvol deel kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving.

Publicatie details

Titel
Staalkaart EU-migranten
Auteur
Betty Noordhuizen, Inge Razenberg, Meintje van Dijk
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2016