Discriminatie, op welke grond dan ook, is in Nederland niet toegestaan. Tegelijkertijd weten we dat het veel voorkomt. Verschillende organisaties zijn dan ook bezig met antidiscriminatieprojecten. Deze publicatie biedt hen een handig stappenplan om hun antidiscriminatie-interventies in kaart te brengen en te onderbouwen.

We weten steeds meer over de mechanismen die discriminatie veroorzaken en in stand houden, en (dus) ontwikkelen we ook meer kennis over wat werkt bij het verminderen en voorkomen van discriminatie. Zo publiceerde KIS onlangs een onderzoek over de effectiviteit van antidiscriminatie-interventies.

Het is essentieel om te weten wat een zinvolle methode of interventie is, en wat niet. Soms kunnen interventies die gericht zijn op het voorkomen van discriminatie immers zelfs averechts werken. Maar hoe meet je nu of de door jouw ingezette interventie heeft gewerkt? Om een antwoord te krijgen op die vraag, is effectiviteitsonderzoek nodig. Om te zorgen dat zo'n effectiviteitsonderzoek haalbaar is, is het raadzaam om te beginnen met het (wetenschappelijk) onderbouwen van een interventie. Bij die onderbouwing komt het stappenplan in deze publicatie, van probleemdefinitie tot het opstellen van monitorcriteria, goed van pas.

Auteur: 
Hanneke Felten, Ikram Taouanza, René Broekroelofs
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2018