De meeste statushouders die een opleiding volgen, stromen in binnen het mbo. Het overgrote deel van hen start, om verschillende redenen, op de entreeopleiding. Voor de beste kansen op de arbeidsmarkt wordt echter een mbo-opleiding op niveau twee aangeraden. KIS onderzocht de onderwijs carrière van statushouders binnen het mbo, en doet aanbevelingen om deze carrière succesvol te laten verlopen.

In dit rapport brengen we in beeld hoe de onderwijscarrière op het mbo van (veelal jonge) statushouders verloopt. Lukt het hen om de overstap van de entreeopleiding naar niveau twee te maken? Tegen welke mogelijke barrières lopen zij aan op niveau twee en de hogere niveaus (drie en vier) en welke goede voorbeelden zijn er te noemen vanuit de praktijk? Maar bovenal: wat is er nodig om statushouders succesvol door- en uit te (laten) stromen binnen het mbo?

Auteur: 
Suzan de Winter-Koçak; Ruth Yohannes; Inge Razenberg
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2021