De aandacht voor polarisatie in Nederland is groot. Gemeenten, politie, sociaal professionals: velen zoeken naar houvast om ongewenste polarisatie vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Wat doe je als groepen in de samenleving tegenover elkaar komen te staan? En hoe zorg je voor verbinding tussen verschillende groepen burgers?

Om gemeenten en sociaal professionals meer handvatten te geven voor de aanpak van (ongewenste) polarisatie langs etnische en religieuze lijnen, heeft Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) in kaart gebracht welke wetenschappelijke theorieën en praktijkaanpakken toepasbaar zijn voor preventie van- en omgaan met ongewenste polarisatie. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreid overzicht van theorieën en aanpakken. Daarnaast is er een kortere samenvatting beschikbaar.

Deze publicatie is primair bedoeld voor gemeenten en (sociaal) professionals, zoals handhaving, jongerenwerk, opbouwwerk, die meer handvatten willen hebben voor de aanpak van ongewenste polarisatie in het sociaal domein, om polarisatie vroegtijdig te signaleren en om houvast te creëren in situaties waar maatschappelijke spanningen (kunnen) ontstaan.

Download de korte samenvatting

Download de uitgebreide rapportage

Projectleider: Hanneke Felten, h.felten@movisie.nl.

Auteur: 
Joline Verloove, Ron van Wonderen, Hanneke Felten
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2020