Toekomstagenda EU-migranten in gemeenten

Het aantal migranten uit Midden-, Oost, en Zuid-Europa is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Een deel van hen vestigt zich (semi-)permanent in Nederland en zal hier een leven gaan opbouwen. Om dat goed te kunnen doen, hebben zij informatie en soms ook hulp bij praktische zaken nodig. Hier ligt een belangrijke rol voor gemeenten. Samen met migrantenorganisaties, maatschappelijke organisaties en werkgevers kunnen zij de nieuwkomers van relevante informatie voorzien.

KIS publicatie
Europese arbeidsmigranten

In 2015 voerde Kennisplatform Inclusief Samenleven twee onderzoeken naar de positie van recente EU-migranten vanuit zowel het perspectief van de gemeenten als vanuit de migranten zelf. Daarnaast werden drie bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze meetings gingen migrantenorganisaties, gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek over de vraag hoe de positie van EU-migranten in Nederland kan worden verbeterd.

Op basis van deze resultaten is deze Toekomstagenda opgesteld. Het bevat concrete acties om de positie van de Europese migranten te verbeteren op vier gebieden: taal, wegwijs in Nederland, samen leven en kinderen van EU-migranten.

Publicatie details

Auteur
Marjan de Gruijter, Betty Noordhuizen, Inge Razenberg, Bora Avrić, Oka Storms
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2016
Aantal pagina's
12

Meer informatie?Neem contact op met:

Bora Avrić

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892141
Afbeelding

Marjan de Gruijter

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding