Het aantal migranten uit Midden-, Oost, en Zuid-Europa is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Een deel van hen vestigt zich (semi-)permanent in Nederland en zal hier een leven gaan opbouwen. Om dat goed te kunnen doen, hebben zij informatie en soms ook hulp bij praktische zaken nodig. Hier ligt een belangrijke rol voor gemeenten. Samen met migrantenorganisaties, maatschappelijke organisaties en werkgevers kunnen zij de nieuwkomers van relevante informatie voorzien.

In 2015 voerde Kennisplatform Integratie & Samenleving twee onderzoeken naar de positie van recente EU-migranten vanuit zowel het perspectief van de gemeenten als vanuit de migranten zelf. Daarnaast werden drie bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze meetings gingen migrantenorganisaties, gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek over de vraag hoe de positie van EU-migranten in Nederland kan worden verbeterd.

Op basis van deze resultaten is deze Toekomstagenda opgesteld. Het bevat concrete acties om de positie van de Europese migranten te verbeteren op vier gebieden: taal, wegwijs in Nederland, samen leven en kinderen van EU-migranten.

Auteur: 
Marjan de Gruijter, Betty Noordhuizen, Inge Razenberg, Bora Avrić, Oka Storms
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2016