Tussen verveling en vereenzaming

Hoe beleven ouderen met een Marokkaanse achtergrond eenzaamheid en ouder worden in Nederland? Die vraag staat centraal in dit nieuwe KIS-onderzoek.

KIS publicatie
Ouderen

In dit verkennende onderzoek spraken de onderzoekers met twaalf zelfstandig wonende (55+)ouderen met een Marokkaanse achtergrond. Het gespreksthema was hun leefwereld rond ouder worden en eenzaamheid. De onderzoekers spraken ook met sociaal professionals, experts en informele hulpverleners, waaronder gespecialiseerde welzijnsprofessionals, moskeevoorzitters en sleutelfiguren uit de Marokkaanse gemeenschap.

Het rapport biedt inzicht in de leefwereld van de ouderen met een Marokkaanse achtergrond, en aanbevelingen voor de aanpak van eenzaamheid voor sociaal professionals.

Dit onderzoek is met dank aan onder andere het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) tot stand gekomen.

 

Publicatie details

Auteur
Hanan Nhass, Joline Verloove
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2020

Meer informatie?Neem contact op met:

Joline Verloove

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-55440605
Afbeelding