Veel jongeren met een migratieachtergrond worstelen met hun identiteit in de Nederlandse samenleving.  Ze ervaren vaak onrecht en discriminatie. Deze ervaringen dragen er mogelijk toe bij dat ze zich niet thuis voelen in Nederland of dat ze het gevoel hebben dat de samenleving hen niet als Nederlander ziet. Het is daarom van belang dat jongeren weerbaar worden tegen vormen van uitsluiting, ervaren onrecht en discriminatie.

In deze publicatie wordt inzicht gegeven hoe jongeren zogenoemde minderheidsstress ervaren, de copingstrategieën die zij hanteren en hoe jongeren kunnen werken aan een weerbare levenshouding. Ook wordt ingegaan wat we onder 'weerbaarheid' eigenlijk verstaan.

De bevindingen in dit stuk bieden zowel wetenschappelijke inzichten als praktijkkennis voor professionals die met de doelgroep werken. Ook kan het inspiratie bieden voor het verbeteren van bestaande trainingen of te ontwikkelen trainingen die weerbaarheid van jongeren als doel hebben.

Deze publicatie is tot stand gekomen op basis liitratuuronderzoek en de kennis en inzichten die verworven zijn binnen het project This is me!.

Auteur: 
Sahar Noor
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2016