De mislukte staatsgreep door militairen in Turkije in de zomer van 2016 leidde in dat land tot spanningen. Maar niet alleen daar. Ook in Nederland leidde de coup en de nasleep ervan tot incidenten binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap. Dit riep veel vragen op bij gemeenten. Waar komen deze spanningen vandaan? Welke groeperingen zijn er eigenlijk te onderscheiden binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap?

Kennisplatform Inclusief Samenleven en de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen met dit informatieblad een zo feitelijk en neutraal mogelijk beeld schetsen van de verschillende groeperingen binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap, hun onderlinge verhoudingen en de achtergronden van de spanningen.

Auteur: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving en Expertise-unit Sociale Stabiliteit
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2017