Verkenning naar onbewust vooroordelen verminderen via priming

Priming is kort gezegd het (on)gemerkt beïnvloeden van mensen zodat ze ander gedrag gaan vertonen, anders gaan denken, of zich anders gaan voelen. Kun je priming ook inzetten om discriminatie tegen te gaan?

KIS publicatie
Discriminatie

Dit rapport gaat in op de volgende vragen:

 • Wat is er wetenschappelijk bekend over priming als methode om discriminatie, vooroordelen of stereotypen te verminderen?
  •     Welke definitie hanteren we van priming?
  •     Welke typen priming zijn er?
 • Wat weten we over de effecten en wat zijn aandachtspunten of voorwaarden voor deze effecten?
 • Hoe zou priming als methode in Nederland kunnen worden ingezet?
  •     Zijn er praktijkvoorbeelden bekend?
  •     Welke eventuele risico’s zijn er voor de toepassing in de praktijk?
  •     Welke praktijkvoorbeelden zijn denkbaar?

 

Publicatie details

Titel
Verkenning naar onbewust vooroordelen verminderen via priming
Auteur
Hanneke Felten, René Broekroelofs
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2019

Meer informatie?Neem contact op met:

Hanneke Felten

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892110
Afbeelding