De KIS Wijkmonitor biedt de mogelijkheid om tot op wijkniveau in iedere gemeente een beeld te krijgen van de leefomstandigheden van verschillende bewonersgroepen. Dit is belangrijk om gelijke kansen te bevorderen en accenten in het lokale beleid of de wijkaanpak te leggen. In deze factsheet met gegevens uit de wijkmonitor laten we zien welke thema's om aandacht vragen.

Leefomstandigheden verschillen aanzienlijk tussen bewonersgroepen, zo blijkt uit de monitor. In de factsheet geven wij een beeld van die verschillen in Nederland en in enkele voorbeeldgemeenten en -wijken.

Auteur: 
Hans Bellaart, Anneke Brock
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2022