Verschillen in leefsituatie tussen groepen naar herkomst

De KIS Wijkmonitor biedt de mogelijkheid om tot op wijkniveau in iedere gemeente een beeld te krijgen van de leefomstandigheden van verschillende bewonersgroepen. Dit is belangrijk om gelijke kansen te bevorderen en accenten in het lokale beleid of de wijkaanpak te leggen. In deze factsheet met gegevens uit de wijkmonitor laten we zien welke thema's om aandacht vragen.

KIS publicatie
Integratie- en inburgeringsbeleid

Leefomstandigheden verschillen aanzienlijk tussen bewonersgroepen, zo blijkt uit de monitor. In de factsheet geven wij een beeld van die verschillen in Nederland en in enkele voorbeeldgemeenten en -wijken.

Publicatie details

Titel
Verschillen in leefsituatie tussen groepen naar herkomst
Auteur
Hans Bellaart, Anneke Brock
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2022

Meer informatie?Neem contact op met:

Hans Bellaart

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-40082873
Afbeelding