Een gedeelte van de Somalisch-Nederlandse jongeren bevindt zich in een kwetsbare positie. Zo bleek het afgelopen decennium uit verschillende onderzoeken. De jongeren nemen een achterstandspositie in op het gebied van onderwijs en werk en gezinnen zijn kwetsbaar door cultuur- en generatieconflicten. Deze kwetsbare positie was voor de organisatie Somali Institute for Research, Aid and Development (SIRAD) aanleiding om Kennisplatform Integratie & Samenleving te vragen of er specifieke risicofactoren zijn waardoor Somalische jongeren meer vatbaar zijn voor radicalisering. En wat hier eventueel preventief aan gedaan zou kunnen worden.

Uit deze verkenning van Kennisplatform Integratie & Samenleving blijkt dat jongeren van Somalische herkomst in Nederland op verschillende domeinen kwetsbaar zijn en dat dit kan leiden tot een verhoogde vatbaarheid voor radicalisering. Maar met preventie is er wel veel te winnen, zo concluderen de onderzoekers. Opvoedondersteuning aan ouders kan er bijvoorbeeld toe leiden dat kinderen makkelijker met hun ouders kunnen praten over zaken als cultuurverschillen, religieuze kwesties en (ervaren) discriminatie. Dialoog, zowel binnen als buiten de gemeenschap, kan een uitlaatklep zijn waardoor ze zich meer thuis voelen in de Nederlandse samenleving. En dat taboes bespreekbaarder worden, zoals behoefte aan psychische ondersteuning voor traumatische ervaringen tijdens de oorlog of vlucht.

Auteur: 
Jolijn Broekhuizen, Freek Hermens, Anna Wróblewska
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2016