Vertrouwen van jongeren in instituties

Het is belangrijk dat jongeren vertrouwen hebben in instituties zoals de politie, het onderwijs en de politiek. Dat ze zich gehoord en gerespecteerd voelen. Hoe groter dat vertrouwen, hoe meer kans op een samenleving waarin deze jongeren zich thuis voelen.

KIS publicatie
Jeugd en opvoeding

Omdat er nog weinig bekend is over het vertrouwen van jongeren in instituties, heeft KIS daar onderzoek naar gedaan. We onderzochten in hoeverre jongeren vertrouwen hebben in drie instituties: de politie, het onderwijs en de politiek. En bekeken welke factoren dit vertrouwen beïnvloeden.

Het blijkt dat het merendeel van de onderzochte jongeren vertrouwen heeft in deze instituties. Toch is dit vertrouwen niet onder alle groepen jongeren even groot. Dit rapport geeft inzicht in verschillen tussen groepen. En het laat zien welke factoren een rol spelen bij de mate van vertrouwen. Tot slot geven we aanbevelingen voor instituties om het vertrouwen van jongeren te behouden dan wel terug te winnen.

Publicatie details

Auteur
Maaike van Kapel, Sahar Noor, Jolijn Broekhuizen
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2018