Vluchtelingen aan het werk

Kennisplatform Inclusief Samenleven en Divosa hebben alle Nederlandse gemeenten in een online enquête gevraagd wat de huidige stand van zaken is bij de arbeidsmarkttoeleiding van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Wat zien gemeenten als kansen en knelpunten, randvoorwaarden en uitdagingen?

KIS publicatie
Integratie- en inburgeringsbeleid

Al geruime tijd komen grotere aantallen vluchtelingen naar Nederland. Gemeenten zijn via de Participatiewet verantwoordelijk voor ondersteuning van statushouders - vluchtelingen met een verblijfsvergunning - bij het vinden van werk. Van eerdere groepen vluchtelingen weten wij dat hun arbeidsparticipatie laag is.

De respons op de enquête is representatief, waardoor we in deze rapportage een beeld kunnen schetsen van de situatie in alle Nederlandse gemeenten.

Monitor statushouders jaarlijks terugkerend rapport 

Deze monitor is na 2016 jaarlijks uitgevoerd door KIS en Divosa. Bekijk ook de monitor uit 2017 (tweede)2018 (derde)2019 (vierde)2020 (vijfde)2021 (zesde) en 2022 (zevende)

Publicatie details

Auteur
Inge Razenberg, Marjan de Gruijter
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2016

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjan de Gruijter

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding