Kennisplatform Inclusief Samenleven en Divosa hebben alle Nederlandse gemeenten in een online enquête gevraagd wat de huidige stand van zaken is bij de arbeidsmarkttoeleiding van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Wat zien gemeenten als kansen en knelpunten, randvoorwaarden en uitdagingen?

Al geruime tijd komen grotere aantallen vluchtelingen naar Nederland. Gemeenten zijn via de Participatiewet verantwoordelijk voor ondersteuning van statushouders - vluchtelingen met een verblijfsvergunning - bij het vinden van werk. Van eerdere groepen vluchtelingen weten wij dat hun arbeidsparticipatie laag is.

De respons op de enquête is representatief, waardoor we in deze rapportage een beeld kunnen schetsen van de situatie in alle Nederlandse gemeenten.

Auteur: 
Inge Razenberg, Marjan de Gruijter
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2016