In deze publicatie staan we stil bij de vraag wat gemeenten kunnen doen om gezinnen te ondersteunen die via een procedure van gezinshereniging bij elkaar zijn gekomen in Nederland. We richten ons hierbij op die gezinnen, waar een van de kinderen als eerste naar Nederland gevlucht is, Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) genoemd. 

Als het kind een verblijfsvergunning heeft gekregen, kan hij zijn ouders naar Nederland (proberen te) halen via een procedure van gezinshereniging. Wij hebben signalen ontvangen dat het integratieproces van deze herenigde gezinnen vaak problematisch verloopt. Daarom voerden we een beknopte verkenning uit naar belangrijke succesfactoren en knelpunten in de begeleiding van AMV en hun ouders voor, tijdens en na de gezinshereniging. 

Auteur: 
Marjan de Gruijter; Ruth Yohannes; Inge Razenberg; m.m.v. Martine Maan
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2021