Trees Pels betoogt in dit artikel dat er veel aanwijzingen zijn voor risico’s en beschermende factoren in de opvoeding die zeer relevant zijn voor de preventie van radicalisering. Pels gaat in op de inzichten die de (Nederlandse) literatuur biedt, toegespitst op de opvoeding van moslimjongeren.

Begonnen wordt met de opvoeding in het gezin, dan volgen de opvoedingscontexten van moskee, school en de bredere pedagogische civil society. Op basis hiervan volgt een aanzet voor mogelijke beleidsacties.

Auteur: 
Trees Pels
Uitgever: 
Verwey-Jonker Instituut
Jaar uitgave: 
2014