Belangrijke bevinding uit dit onderzoek is dat in het algemeen migrantenkinderen van Midden- en Oost-Europa geen extra risico’s lopen op uitbuiting. Behalve sommige groepen kinderen met een Roma-achtergrond, waarschijnlijk vanwege het ontbreken van een vast woonadres of door het ontbreken van adequate ouderlijke zorg.

Onderzoek gebaseerd op deskresearch en gesprekken met instanties (Kinderbescherming, Jeugdzorg, Politie, Leger des Heils) en slachtoffers. Studie bevat diverse casusbeschrijvingen waarin Roma kinderen/jongeren figureren.

Auteur: 
Iara de Witte, Mustafa Tarik Pehlivan
Uitgever: 
Defense for Children – ECPAT The Netherlands
Jaar uitgave: 
2014