Ontmoetingen tussen mensen die van elkaar verschillen in afkomst en religie worden op allerlei plekken in Nederland georganiseerd. Op scholen, op het werk, bij de sportclub maar vooral in buurten en wijken komen mensen bij elkaar en leren ze elkaar kennen. Dit is een beproefde methode om onder andere vooroordelen tegen te gaan en scheidslijnen tussen groepen te overbruggen. Maar hoe en wanneer werkt dit? In deze publicatie voor onder meer gemeenten, sociale professi­onals en actieve burgers zetten we de theorie uiteen en geven we concrete tips voor in de praktijk.

Nederland is al zeker vijf eeuwen een migratieland. Maar het goed en prettig samenleven tussen mensen die van elkaar verschillen in etnische, culturele en religieuze achtergronden heeft wel vaak een duwtje in de goede richting nodig. Volgens wetenschappelijk onderzoek kan dit door sociale contacten tussen mensen met verschillende etnische, culturele en religieuze achtergronden (hierna te noemen: interetnisch contact) te bevorderen. Hierdoor kunnen stereotypen en negatieve beelden worden doorbroken. Lees er meer over in deze publicatie. 

Auteur: 
Ron van Wonderen; Hanneke Felten
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2020