Wanneer de patiënt niet op z'n best is

Racistische opmerkingen, grapjes over hoofddoeken of twijfels over deskundigheid vanwege afkomst. Regelmatig krijgen zorgmedewerkers te maken met verschillende vormen van discriminatie en vooroordelen. Hoe ga je om met een cliënt die niet door jou wil worden geholpen? En hoe kunnen leidinggevenden een rol spelen in de aanpak van discriminatie? Er is behoefte aan duidelijke protocollen en trainingen, blijkt uit dit verkennend onderzoek naar discriminatie en vooroordelen in de zorg.

KIS publicatie
Discriminatie

In het onderzoek zijn 12 zorgmedewerkers en 4 leidinggevenden geïnterviewd over hun ervaringen met discriminatie en vooroordelen, geuit door patiënten of cliënten. De reacties van zorgpersoneel lopen uiteen. De een reageert boos, de ander is onaangenaam verrast waar anderen relativeren: ‘In het ziekenhuis is nu eenmaal niemand op z’n best’. Ervaringen met discriminatie op grond van afkomst, religie en huidskleur staan centraal. De focus ligt op discriminerende uitingen die door patiënten en cliënten of hun familie worden gedaan in onder andere ziekenhuizen, thuiszorg, ggz, jeugdzorg en ouderenzorg.

Lees het artikel over dit onderzoek

Publicatie details

Auteur
Hanan Nhass en Joey Poerwoatmodjo
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2021

Meer informatie?Neem contact op met:

Hanneke Felten

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892110
Afbeelding