Wat is er bekend over discriminatie van mbo-studenten bij toegang tot de stagemarkt?

Een stage is om meerdere redenen belangrijk voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Door de stage doen studenten werkervaring op, verhogen hun kansen op de arbeidsmarkt en ook niet onbelangrijk: een succesvol voltooide stage is een voorwaarde om te mogen afstuderen. 

KIS publicatie
Discriminatie

Mbo-studenten met een niet-westerse achtergrond moeten gemiddeld meer moeite doen om een stageplaats te vinden dan hun autochtone medestudenten. Het is nog niet duidelijk welke factoren dat verklaren en wat de mogelijke invloed van discriminatie daarbij is.

In deze literatuurverkenning is samengebracht wat er op dit moment bekend is over stagediscriminatie naar etnische afkomst bij werving en selectie op de stagemarkt. Het is een opmaat voor een rapportage die later in 2016 op de website van KIS zal verschijnen, waarin studenten en onderwijspersoneel aan het woord komen over discriminatie en gelijke kansen op de stagemarkt.

Publicatie details

Titel
Wat is er bekend over discriminatie van mbo-studenten bij toegang tot de stagemarkt?
Auteur
Eva Klooster, Suzan Koçak, Mehmet Day
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2016

Meer informatie?Neem contact op met:

Suzan de Winter-Koçak

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding