Ondanks het wettelijk verbod komt discriminatie nog veel voor. Dit Wat werkt-dossier gaat in op werkzame mechanismen bij de aanpak van discriminatie. Waarom werken ze, hoe werken ze? Het dossier gaat daarnaast onder meer op historie, wetgeving en de belangrijkste spelers bij de aanpak van discriminatie.

In dit rapport gaan de auteurs op zoek naar werkzame mechanismen die een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van discriminatie. Werkzame mechanismen zijn de processen die er toe leiden, of er aan bijdragen, dat een gewenst effect optreedt. Oftewel werkzame mechanismen geven antwoord op de vraag: waaróm en hóe werkt het?

In het dossier beperken de auteurs zich tot drie werkzame mechanismen die voortkomen uit onderzoeken van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en Movisie. Er worden veelbelovende praktijken beschreven waarin de werkzame mechanismen duidelijk herkenbaar zijn. De auteurs beschrijven tevens de vereiste competenties van uitvoerders die met de werkzame mechanismen aan de slag gaan. Ook wordt in het dossier ingegaan op de omvang van discriminatie en de belangrijkste oorzaken. Daarnaast wijden de auteurs een hoofdstuk De historie, wetgeving en de belangrijkste spelers in de aanpak van discriminatie.

Auteur: 
Hanneke Felten, Ikram Taouanza
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving