Wat werkt in de aanpak van institutioneel racisme? In deze literatuurverkenning hebben we dit op een rij gezet met daarbij specifieke aandacht voor de domeinen arbeidsmarkt, veiligheid, onderwijs en woningmarkt. We hebben meer dan 200 wetenschappelijke studies bestudeerd vanuit (met name) peer reviewed journals.

In deze publicatie beantwoorden we de volgende vragen:

  • Welke werkzame mechanismen zijn bekend om institutioneel racisme te verminderen?
  • Wat is bekend over wat werkt in de aanpak van institutioneel racisme op de arbeidsmarkt, op het terrein van veiligheid, binnen het onderwijs en op de woningmarkt?
Auteur: 
Hanneke Felten, Amma Asante, Roelien Donker, Iris Andriessen, Sahar Noor
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2021