Welke standpunten nemen de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's in over vluchtelingen, integratie, discriminatie en radicalisering? Kennisplatform Integratie & Samenleving vroeg onderzoeker Ewoud Butter om de verkiezingsprogramma's op deze thema's te inventariseren.

De opvang van vluchtelingen, integratie van burgers met een migratieachtergrond evenals de aanpak van discriminatie en het tegengaan van radicalisering. Deze onderwerpen stonden de afgelopen jaren hoog op de politieke agenda en zullen ook prominent aan de orde komen tijdens de campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. Deze interactieve publicatie geeft een overzicht van de politieke partijen die volgens de huidige peilingen een kans op één of meerdere zetels in de Tweede Kamer maken. Dat zijn: VVD, PVV, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SP, 50PLUS, ChristenUnie, Partij voor de Dieren (PvdD), SGP, VoorNederland (VNL) en DENK.

Het overzicht is gemaakt aan de hand van de verkiezingsprogramma’s van deze partijen die in lengte sterk variëren.

De publicatie is nadrukkelijk geen stemwijzer met de standpunten van de partijen over bepaalde stellingen. Wel bevat zij een inventarisatie van de onderwerpen die de partijen zelf als probleem agenderen en de oplossingen die ze daarbij in gedachten hebben.

Auteur: 
Ewoud Butter
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2016